2013/2014_Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 8.00 odprawioną przez ks. proboszcza Piotra Witeckiego w kościółku św. Jana. Następnie wszyscy przeszli do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej o godz. 9.00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości.
Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Marię Myśliwiec, głos zabrał pan Grzegorz Burkot – kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim. Wręczył on puchar dla naszej szkoły za zajęcie I miejsca w rywalizacji sportowej szkół Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Dyrektor szkoły pożegnała również przechodzącą na emeryturę panią Salomeę Firszt.
Następnie szóstoklasiści przedstawili część artystyczną, która rozbawiła zebranych.
Na koniec wystąpiła klasa piąta żegnając absolwentów i obdarowując ich OSKARAMI oraz pamiątkowymi kubkami.
Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna, czyli przedstawienie osiągnięć uczniów i wręczenie świadectw oraz nagród książkowych wyróżniającym się uczniom.