2016/2017_Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Dnia 14 października 2016 roku o godzinie 9:30 odbyło się ślubowanie klasy pierwszej.
W uroczystości tej wzięli udział uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią, Dyrektor Szkoły Maria Myśliwiec, ksiądz proboszcz, grono pedagogiczne oraz rodzice.
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Pani wychowawczyni klasy pierwszej zapoznawała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasa pierwsza przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze.
Uczniowie złożyli ślubowanie na flagę, a następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom.

Zdzisław Urbanik