2016/2017_Udział w 31 zwyczajnej sesji Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim

We czwartek 27 kwietnia 2017 r. uczniowie z klasy V i VI wraz z opiekunami: Grażyną Wałęgą i Zdzisławem Urbanikiem uczestniczyli w 31 zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Celem wyjazdu było zapoznanie z pracą samorządu terytorialnego i jego zadaniami w ramach lekcji historii i społeczeństwa.
Obrady prowadził pan Adam Bajorek – przewodniczący Rady Gminy. W spotkaniu uczestniczyli także Wójt Marek Karaś, sekretarz Grzegorz Burkot, radni, sołtysi, komendant OSP w Rzepienniku Strzyżewskim, zaproszeni goście. Sesja przebiegała według ustalonego porządku. Przed podejmowaniem uchwał radni zabierali głos, a my przysłuchiwaliśmy się dyskusji. Na końcu przedstawiono wnioski i interpelacje.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na wypowiedzi pana Wojciecha Pole, który reprezentuje interesy naszej miejscowości. Na pytania radnych odpowiadał Wójt Gminy.
Przedstawiciele uczniów na ręce przewodniczącego Rady Gminy złożyli podziękowania za umożliwienie udziału w sesji. Była to dla naszych uczniów niezapomniana lekcja historii.

Grażyna Wałęga