Historia szkoły

Rzepiennik Biskupi jest miejscowością leżąca w gminie Rzepiennik Strzyżewski w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim.Obecny budynek szkoły jest już trzecim w historii naszej miejscowości. Pierwszy z nich istniał już przed 1598 rokiem, o czym świadczą ślady w spisie studentów Akademii Krakowskiej z pierwszej połowy XV wieku. Kamień węgielny pod budowę powszechnej siedmioklasowej szkoły w Rzepienniku Biskupim poświęcono w sierpniu 1922 roku. Tak wyglądał budynek szkoły w 1938 roku.

W pięćdziesiąt lat później Rzepiennik Biskupi był świadkiem kolejnej uroczystości związanej z budową budynku szkolnego. 1 września 1971 roku oddano do użytku nową szkołę, której nadano imię Manifestu Lipcowego, a pierwszym jej kierownikiem była p. Zofia Wawruszczak. W roku 1990 nowym dyrektorem została mgr Maria Myśliwiec i piastuje ten urząd do dnia dzisiejszego. Przez ten czas budynek znacznie zmienił swoje oblicze i obecne tak się prezentuje.