Stypendia 2021/2022

Wniosek o przyznanie stypendium  dla uczniów należy składać:
•    w terminie od 01.09.2021 do 15.09.2021roku
•    w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski  Referat Oświaty –Pani Paulina Bochenek parter wejście do budynku od strony stadionu
•    kryterium dochodowe na 1 osobę miesięcznie  528 zł (dochód za miesiąc sierpień 2021; dochód z ha przeliczeniowego 308 zł; nie wlicza się świadczenie 500+, pozostałe zasiłki np. rodzinny wliczają się do dochodu)
•    formularze wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły
•    Plik 1. jest dla każdego ucznia (jeżeli ktoś ma dziecko poza szkołą podstawową to również korzysta z tego formularza
•    Plik 2 i 3 jest jeden na rodzinę.
•       Plik oświadczenie i upoważnienie w razie potrzeby rodzica .

Faktury do rozliczenia stypendium imienne na wnioskodawcę wniosku można zbierać na artykuły szkolne, obuwie szkolne, obuwie sportowe, odzież sportową, płatności za internet. Więcej informacji pod numerem 14 65 30 512.

Post Author: Zdzisław Urbanik