Witaj szkoło!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020. 

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Od pierwszego września uczniowie SP w Rzepienniku Biskupim rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w szkole o godz. 9.00. Uroczystość będzie miała formę apelu.
 2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar).
 3. Uczniowie przychodzą na boisko szkolne, gdzie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przez wychowawców.  Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m. W przypadku brzydkiej pogody uczniowie wchodzą do sali gimnastycznej, gdzie również klasami będą stać razem z wychowawcami. Prosimy aby rodzice nie przychodzili  z uczniami do szkoły (poza rodzicami uczniów klasy I).
 4. Uczniów dojeżdżających busem obowiązują ogólne  zasady i wytyczne dotyczące transportu publicznego. WSZYSCY  PASAŻEROWIE BUSA MAJĄ OBOWIĄZEK ZASŁANIAĆ USTA I NOS!!! Maseczki dla uczniów zapewniają rodzice.
 5. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie
  i  inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą..
 6. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 7. Spotkanie z wychowawcami odbywać się będzie na sali gimnastycznej (uczniowie nie idą w tym dniu do klas).  Otrzymają wydrukowane podziały godzin, nie muszą przynosić ze sobą przyborów do pisania ani kartek.
 8. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się do wyjścia w odstępach czasowych z zachowaniem dystansu społecznego.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcami:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przekazanie informacji o:
 1. planie lekcji
 2. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych,
 3. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami,
 4. organizacji przerwy obiadowej,
 5. Omówienie spraw bieżących i organizacyjnych.
 6. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 1. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 2. Prosimy, aby w miarę możliwości uczniowie przyszli do szkoły sami, bez rodziców.
 3. Uczniów dojeżdżających busem obowiązują zasady i wytyczne dotyczące transportu publicznego. Wszyscy mają obowiązek zasłaniać usta i nos!!! Maseczki dla uczniów zapewniają rodzice.
 4. Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły opublikujemy wkrótce.

Do zobaczenia!

Post Author: Zdzisław Urbanik