Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Końcem września 2017 przy OSP w Rzepienniku Biskupim utworzona została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Należą do niej uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy ukończyli 10 lat. Obecnie MDP liczy 20 członków. Założycielem i koordynatorem działań w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rzepienniku Biskupim jest Prezes Łukasz Kiełtyka. Zajęcia organizowane są we współpracy ze Szkołą Podstawową, szkolnym koordynatorem ds. współpracy z MDP jest Krzysztof Wantuch. Do tej pory podczas spotkań młodzież została przeszkolona w zakresie struktury i podstawowych działań OSP. Ponadto zapoznano uczniów z regulaminem uczestnictwa w Młodzieżowej Drużynie i przedstawiono harmonogram działań na najbliższe spotkania. Zorganizowano również zajęcia praktyczne, podczas których młodzi druhowie zapoznali się z wyposażeniem wozu strażackiego i wykonywali pierwsze proste czynności związane z pracą strażaków.
Jednostka OSP w Rzepienniku Biskupim we współpracy ze Szkołą Podstawową zorganizowała również wycieczkę do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Tarnowie. W trakcie spotkania strażacy zaprezentowali wyposażenie wozów strażackich oraz różne wozy przeznaczone do specjalistycznych zadań wykonywanych przez strażaków. Już sam widok wozów strażackich wzbudził u dzieci wielki podziw. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się i dotknąć niemal każdej rzeczy. Strażacy byli bardzo życzliwi i ochoczo opowiadali o trudach swojej pracy. Niebywałą atrakcją była możliwość wejścia do wozu strażackiego. Każdy mógł przez chwilę poczuć się jak strażak. Na koniec uczniowie wzięli udział w warsztatach w klubie „Ognik”, gdzie wysłuchali prezentacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz sposobów postępowania w przypadku zagrożeń. Spotkanie uświadomiło dzieciom jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest praca strażaka.

Magdalena Wantuch