Nauczyciele naszej szkoły

mgr Magdalena Wantuch
Dyrektor Szkoły, biologia, geografia, logopedia
mgr Maria Gurgul
edukacja wczesnoszkolna, wdż

mgr Iwona Kiełtyka
edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Jolanta Nowak
język angielski, plastyka
mgr Małgorzata Szpyrka
edukacja wczesnoszkolna
mgr Zdzisław Urbanik
matematyka, informatyka
mgr Grażyna Wałęga
język polski, biblioteka
mgr Krzysztof Wantuch
wychowanie fizyczne, gminny koordynator sportu
mgr Marek Bąk
muzyka, chór
ks. mgr Piotr Witecki
religia
ks. mgr Piotr Burdacki
religia
mgr Maria Łatka
fizyka, matematyka, technika
mgr Urszula Machowska
język niemiecki, świetlica
mgr Krystyna Markowicz
historia, język polski, biblioteka
mgr Agnieszka Stachura
chemia
mgr Barbara Warzecha
wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Paulina Pawlikiewicz
wiedza o społeczeństwie
mgr Ryszard Gębarowski
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bożena Brzęczek
doradztwo zawodowe