Nauczyciele naszej szkoły

mgr Magdalena Wantuch
Dyrektor Szkoły, biologia, geografia, przyroda, logopedia
mgr Maria Gurgul
edukacja wczesnoszkolna, wdż

mgr Iwona Kiełtyka
edukacja wczesnoszkolna, informatyka, świetlica
mgr Jolanta Nowak
język angielski
mgr Małgorzata Szpyrka
edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr inż. Zdzisław Urbanik
matematyka, informatyka
mgr Grażyna Wałęga
język polski, biblioteka
mgr Krzysztof Wantuch
wychowanie fizyczne, gminny koordynator sportu, geografia
ks. mgr Piotr Witecki
religia
ks. mgr Piotr Burdacki
religia
mgr Maria Łatka
fizyka, matematyka, technika, świetlica
mgr Urszula Machowska
język niemiecki, świetlica
mgr Krystyna Markowicz
historia, język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe
mgr inż. Agnieszka Stachura
chemia, informatyka, świetlica
mgr Barbara Warzecha
wychowanie fizyczne, świetlica, plastyka
mgr Paulina Hołda
wiedza o społeczeństwie
mgr Marek Bąk
muzyka, chór
mgr Ryszard Gębarowski
edukacja dla bezpieczeństwa