Plan lekcji 2022/2023

II okres

Lp.Kl. VIIIKl. VIIKl. VIKl. VKl. IVKl. IIIKl. IIKl. I
Poniedziałek 
1. 8.00 – 8.45matemat.biologiaj.angielskij.polskiwych.fiz.ewewew
2. 8.55 – 9.40 j.polskigeografiainformat.j.angielskimatemat.ewwych.fiz.ew
3. 9.55 – 10.40 chemiaplastykaj.polskibiologiawych.fiz.ewewew
4. 10.55 – 11.40geografiaj.polskimatemat.technikaj.angielskied.plast. ed.plast.wych.fiz.
5. 11.50 – 12.35j.angielskimatemat.geografiamatemat.j.polski informat.ed.muz.
6. 12.45 – 13.30j.niemieckiw.d.ż.wych.fiz.   
7. 13.40 – 14.25dor.zawod. j.niemiecki     
8. 14.35 – 15.20      
        
     Wtorek    
1. 8.00 – 8.45j.polskibiologiamatemat.j.angielskij.polskireligia wych.fiz.ew
2. 8.55 – 9.40wych.fiz. j.angielski j.plskireligiamatemat.ewew ew
3. 9.55 – 10.40ed.d.bezp. j.polskireligia j.polskimuzykaewewew
4. 10.55 – 11.40matemat.historiatechnikamuzykaprzyroda wych.fiz.ewj.angielski
5. 11.50 – 12.35j.angielskimatemat.muzykamatemat.historiaewreligia 
6. 12.45 – 13.30fizykamuzykagodz.wych.geografiareligia
  
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.chórchórchórchór   
8. 14.35 – 15.20w.o.s.        
     Środa    
1. 8.00 – 8.45j.polski+ matemat+j.polskij.angielski plastykaewewwych.fiz.
2. 8.55 – 9.40j.polskifizyka matemat.plastykaj.polskiwych.fiz.ewew
3. 9.55 – 10.40fizykaj.polski wych.fiz.j.polskij.angielski ewewew
4. 10.55 – 11.40wych.fiz.j.angielskihistoria informat.matemat.ewew
5. 11.50 – 12.35informat.chemia j.angielskihistoriareligia
6. 12.45 – 13.30religiaj.niemieckiw.d.ż.   
7. 13.40 – 14.25j.niemieckireligia     
8. 14.35 – 15.20      
9.15.30 -16.25      
     Czwartek    
1. 8.00 – 8.45matemat.matemat.religiaj.polskij.polskiwych.fiz.j.angielskiew
2. 8.55 – 9.40j.polskifizykawych.fiz.religiaj.angielskiewewew
3. 9.55 – 10.40historiaj.polskiwych.fiz.matematreligiaj.angielskiewinformat.
4. 10.55 – 11.40religiaj.angielskihistoriamatemat+ przyrodaed.muz. ed.muz.wych.fiz.
5. 11.50 – 12.35j.angielskihistoriamatemat+wych.fiz. godz.wych.ewreligiareligia
6. 12.45 – 13.30religiaj.polskiwych.fiz. religia informat. 
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.     
8.14.35 – 15.20wych.fiz.
9.15.30 – 16.25       
     Piątek    
1. 8.00 – 8.45j.polskigeografia plastykamatemat.technikaj.angielskiwych.fiz.ew
2. 8.55 – 9.40godz.wych. godz.wych.j.angielskiwych.fiz.matemat.ewewew
3. 9.55 – 10.40wych.fiz.matemat.matemat.j.polskiinformat.ew j.angielskiew
4. 10.55 – 11.40matemat.chemiabiologiawych.fiz.j.polskiewewj.angielski
5. 11.50 – 12.35biologiainformat.j.polskihistoria wych.fiz. ew 
6. 12.45 – 13.30chemiaj.polski godz.wych. wych.fiz.   
7. 13.40 – 14.25historiawych.fiz.     
8. 14.35 – 15.20 w.o.s.wych.fiz.      

I okres

Lp.Kl. VIIIKl. VIIKl. VIKl. VKl. IVKl. IIIKl. IIKl. I
Poniedziałek 
1. 8.00 – 8.45matemat.biologiaj.angielskij.polskiwych.fiz.ewewew
2. 8.55 – 9.40 j.polskigeografiainformat.j.angielskimatemat.ewwych.fiz.ew
3. 9.55 – 10.40 chemiaplastykaj.polskibiologiawych.fiz.ewewew
4. 10.55 – 11.40geografiaj.polskimatemat.technikaj.angielskied.plast. ed.plast.wych.fiz.
5. 11.50 – 12.35j.angielskimatemat. w.d.ż.matemat.j.polski informat.ed.muz.
6. 12.45 – 13.30w.d.ż.j.niemieckiwych.fiz.przyroda   
7. 13.40 – 14.25j.niemieckidor.zawod.     
8. 14.35 – 15.20      
        
     Wtorek    
1. 8.00 – 8.45j.polskibiologiamatemat.j.angielskij.polskireligia wych.fiz.ew
2. 8.55 – 9.40wych.fiz. j.angielski j.plskireligiamatemat.ewew ew
3. 9.55 – 10.40ed.d.bezp. j.polskireligia j.polskimuzykaewewew
4. 10.55 – 11.40matemat.historiatechnikamuzykaprzyroda wych.fiz.ewj.angielski
5. 11.50 – 12.35j.angielskimatemat.muzykamatemat.historiaewreligia 
6. 12.45 – 13.30fizykamuzykagodz.wych.geografiareligia
  
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.chórchórchórchór   
8. 14.35 – 15.20w.o.s.        
     Środa    
1. 8.00 – 8.45informat. matemat+j.polskij.angielski plastykaewewwych.fiz.
2. 8.55 – 9.40j.polskifizyka matemat.plastykaj.polskiwych.fiz.ewew
3. 9.55 – 10.40fizykaj.polski wych.fiz.j.polskij.angielski ewewew
4. 10.55 – 11.40wych.fiz.j.angielskihistoria informat.matemat.ewew
5. 11.50 – 12.35matemat+chemia j.angielskihistoriareligia
6. 12.45 – 13.30religiaj.niemieckigeografia   
7. 13.40 – 14.25j.niemieckireligia     
8. 14.35 – 15.20      
9.15.30 -16.25      
     Czwartek    
1. 8.00 – 8.45matemat.matemat.religiaj.polskij.polskiwych.fiz.j.angielskiew
2. 8.55 – 9.40j.polskifizykawych.fiz.religiaj.angielskiewewew
3. 9.55 – 10.40historiaj.polskiwych.fiz.matematreligiaj.angielskiewinformat.
4. 10.55 – 11.40religiaj.angielskihistoriamatemat+ w.d.ż.ed.muz. ed.muz.wych.fiz.
5. 11.50 – 12.35j.angielskihistoriamatemat+wych.fiz. godz.wych.ewreligiareligia
6. 12.45 – 13.30religiaj.polskiwych.fiz. religia informat. 
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.     
8.14.35 – 15.20wych.fiz.
9.15.30 – 16.25       
     Piątek    
1. 8.00 – 8.45j.polskigeografia plastykamatemat.technikaj.angielskiwych.fiz.ew
2. 8.55 – 9.40godz.wych. godz.wych.j.angielskiwych.fiz.matemat.ewewew
3. 9.55 – 10.40wych.fiz.matemat.matemat.j.polskiinformat.ew j.angielskiew
4. 10.55 – 11.40matemat.chemiabiologiawych.fiz.j.polskiewewj.angielski
5. 11.50 – 12.35biologiainformat.j.polskihistoria wych.fiz. ew 
6. 12.45 – 13.30chemiaj.polski godz.wych. wych.fiz.   
7. 13.40 – 14.25historiawych.fiz.     
8. 14.35 – 15.20 w.o.s.wych.fiz.