Plan lekcji 2020/2021

Lp.Kl. VIIIKl. VIIKl. VIKl. VKl. IVKl. IIIKl. IIKl. I
Poniedziałek 
1. 8.00 – 8.45matemat.wych.fiz.j.polskij.polskij.angielskiewewew
2. 8.55 – 9.40wosmatemat.j.angielskiwych.fiz.j.polskiewewew
3. 9.55 – 10.40j.polskihistoriabiologiawych.fiz.matemat.zaj.inform.ed.muz.ed.muz.
4. 10.55 – 11.40historiaj.polskimatemat.matemat.przyrodaj.angielskiewew
5. 11.50 – 12.35j.niemieckifizyka historiaj.angielskiwdż  zaj.inform.
6. 12.45 – 13.30j.angielskiwdż wych.fiz.informat.   
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.j.niemiecki informat.     
8. 14.35 – 15.20wych.fiz.chemia      
        
     Wtorek    
1. 8.00 – 8.45j.angielskimatemat.j.polskij.polskireligiawych.fiz.ewew
2. 8.55 – 9.40matemat.j.angielskihistoriareligiaj.polskiewewew
3. 9.55 – 10.40ed.d.bezp.plastykareligiabiologiamuzykaewzaj.inform.ew
4. 10.55 – 11.40biologiaj.polskimatemat.muzykaplastykaewwych.fiz.wych.fiz.
5. 11.50 – 12.35j.polskimuzykaplastykageografiatechnikareligia ew 
6. 12.45 – 13.30wdżbiologiamuzykamatemat.wych.fiz. j.angielski religia 
7. 13.40 – 14.25chórchórchórchórchór   
8. 14.35 – 15.20        
     Środa    
1. 8.00 – 8.45matemat.j.angielskiwych.fiz.matemat.j.polskiewewew
2. 8.55 – 9.40j.polskichemiaj.angielskitechnikawych.fiz.ewewew
3. 9.55 – 10.40chemiamatemat.gddwj.polskij.angielskiewewew
4. 10.55 – 11.40j.niemieckij.polskimatemat.j.angielskiwych.fiz.ewed.plast.ed.plast.
5. 11.50 – 12.35j.polskij.niemieckij.polskiwych.fiz.matemat.j.angielskireligia
6. 12.45 – 13.30religiawych.fiz.   
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.religia     
8. 14.35 – 15.20wych.fiz.      
9.15.30 -16.25 sks sks      
     Czwartek    
1. 8.00 – 8.45j.angielskigeografiatechnikareligiamatemat.ewwych.fiz.wych.fiz.
2. 8.55 – 9.40j.polski+matemat.+religiamatemat.j.angielskiwych.fiz.ewew
3. 9.55 – 10.40fizykaj.polskiwych.fiz.historiareligiaewewew
4. 10.55 – 11.40wych.fiz.j.angielskimatemat.j.polskihistoriaewewreligia
5. 11.50 – 12.35informat.religiaj.polskiwych.fiz. j.polskied.plast.religiaj.angielski
6. 12.45 – 13.30religiahistoria wych.fiz.  religia j.angielski 
7. 13.40 – 14.25woswych.fiz.     
8.14.35 – 15.20dor.zawod.
9.15.30 – 16.25 sks sks      
     Piątek    
1. 8.00 – 8.45fizykaj.polskigeografiaj.angielskiwych.fiz.ewewew
2. 8.55 – 9.40historiabiologiawych.fiz.gddwmatemat.ewewj.angielski
3. 9.55 – 10.40geografiafizykamatemat.+j.polskigddwewwych.fizwych.fiz.
4. 10.55 – 11.40matemat.geografiaj.angielskihistoriaj.polskiwych.fiz.ew
5. 11.50 – 12.35j.polskiinformat.j.polskiplastyka przyroda  
6. 12.45 – 13.30gddwmatemat. informat.    
7. 13.40 – 14.25chemiagddw