Planowane wycieczki 2019/2020

Lp.   TRASA/ MIEJSCE TERMIN KLASA KIEROWNIK OPIEKUNOWIE
1. Kraków   maj – czerwiec I-III M. Szpyrka I. Kiełtyka M. Gurgul
2. Ojców – Pieskowa Skała   wrzesień -październik VI-VIII M. Wantuch G. Wałęga K. Markowicz
3. Oświęcim – Wadowice   maj VII-VIII K. Markowicz M. Wantuch
4. Wyjazdy  do kina i teatru   wg harmonogramu I-VIII Wychowawcy  
5. Kraków   wrzesień

IV-V M. Łatka B. Warzecha
6. Dąbry – żywe lekcje historii na cmentarzach w Dąbrach   wrzesień I-VIII K. Markowicz Wychowawcy kl. I- VIII
7. Zielona Szkoła Grecja maj I-VIII M. Myśliwiec B. Warzecha M. Wantuch
8.  Zabawa   czerwiec III Ks. Piotr Witecki M. Szpyrka

Uwaga! Plan może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, będą brane pod uwagę otrzymane oferty.