Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:Justyna Bajorek
Z-ca przewodniczącego:Monika Serafin
Sekretarz:Małgorzata Słowik Mikrut
Skarbnik:Dorota Serafin