Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący:Anna Gąsior
Z-ca przewodniczącego:Agata Fudala
Sekretarz:Marzena Habińska
Skarbnik:Maria Fudala

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:Anna Rosa
Członek:Karolina Chorąży
Członek:Ewelina Smosna
Członek:Dorota Wojtanowska