Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący:Małgorzata Oracz
Z-ca przewodniczącego:Jolanta Smosna
Sekretarz:Marzena Bryndal
Skarbnik:Patrycja Wszołek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:Magdalena Kamińska
Członek:Joanna Łaś
Członek:Dorota Serafin