Samorząd Uczniowski w roku 2022/2023

Przewodniczący szkołyGabriela Kowalik kl. VI
Zastępca przewodn.Jakub Słowik kl. VI
SkarbnikMałgorzata Gogola kl. VIII

Opiekun Samorządu: mgr inż. Agnieszka Stachura