Samorząd Uczniowski w roku 2020/2021

Przewodniczący szkołyMałgorzata Kowalik kl. VI
Zastępca przewodn.Bartłomiej Serafin kl. V
SkarbnikAnna Bajorek kl. VII

Opiekun Samorządu: mgr inż. Agnieszka Stachura