Młodzieżowa Rada Gminy

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Na piątkowym posiedzeniu młodzieżowi radni wybrali Prezydium Rady w składzie:

Przewodniczący MRG Marcin Kiełtyka,

Wiceprzewodnicząca MRG Małgorzata Kowalik,

Sekretarz MRG Daria Ryndak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w podejmowanych na rzecz młodzieży działaniach!

Post Author: Zdzisław Urbanik