ProgramujeMY tarnowski

Od listopada 2018 r. do marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie “ProgramujeMY tarnowski”.
“ProgramujeMY tarnowski” to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Post Author: admin