Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Pierwszego września powitaliśmy  nowy 2021/2022 rok szkolny. Uczniowie klasy ósmej pod kierownictwem P. Grażyny Wałęgi przedstawili montaż słowno – muzyczny dotyczący 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie dyrektor szkoły P. Magdalena Wantuch przedstawiła informacje dotyczące organizacji roku szkolnego. Na zakończenie uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach.

Post Author: Zdzisław Urbanik