2014/2015_Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I

Tradycyjnie, jak co roku w Dniu Edukacji Narodowej, pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły.
Przed uroczystością Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski dr Kazimierz Fudala oraz kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Pan Grzegorz Burkot wręczyli byłej uczennicy naszej szkoły – Paulinie Bąk stypendium za wyniki osiągnięte w klasie VI. Ponadto Pan Wójt złożył nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji.
Pierwszoklasiści odświętnie ubrani, z uśmiechniętą twarzą składali ślubowanie, a następnie zostali pasowani na ucznia przez Panią Dyrektor.
W imieniu społeczności uczniowskiej zostali powitani przez drugoklasistów, którzy przygotowali dla nich wiersze, taniec i upominki. Również Rada Rodziców ufundowała pierwszakom kolorowe kuferki ze słodyczami.
Taki dzień na pewno zapisze się na długo w pamięci.
Całą uroczystość zakończyli uczniowie kółka teatralnego prowadzonego przez Panią Grażynę Wałęgę, przedstawiając humorystyczny program z okazji Dnia Edukacji.