2015/2016_Dzień Wiosny!

21 marca to w tym roku kalendarzowy początek wiosny, natomiast astronomiczna wiosna przywitała nas dzień wcześniej tj. 20 marca! Od rana mieliśmy okazję bawić się i uczyć jednocześnie. Odwiedził nas pan Grądalski, aby w zabawny i pouczający sposób zapoznać dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz źródłami prądu ekologicznego. Była prezentacja, prelekcja, quiz i piosenki na zakończenie.

Dodatkowo, aby podkreślić ten wiosenny nastrój panujący w szkole, każda klasa ubrała się na inny kolor, czego efektem było zdjęcie całej szkolnej gromady, która utworzyła barwną tęczę. Dziękujemy Samorządowi za przeprowadzenie kolejnej akcji w szkole.

Jolanta Nowak