2015/2016_Konkurs ekologiczny

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gmin: Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów pod tytułem:

„CZYSTE ŚRODOWISKO-MOJE MARZENIE”.
Celem konkursu jest skierowanie uwagi najmłodszych uczniów na działania jakie należy podjąć aby nasze środowisko było czyste i przyjazne otoczeniu.
Termin składania prac 9 października 2015 r. Nagrodzone prace plastyczne zostaną umieszczone w kalendarzu Spółki na rok 2016.
Z naszej szkoły wzięły udział następujące osoby:
Z klasy I: Liliana Barczyk, Weronika Cudek, Zuzanna Fudala.
Z klasy II: Anna Bajorek, Faustyna Bryndal, Julia Gąsior, Anna Kamyk, Katarzyna Nowakowska, Edyta Słowik.
Z klasy III: Dawid Kleszyk, Oliwia Roman, Wiktoria Zając.
Zwyciężczynią konkursu została Wiktoria Zając i jej praca znajdzie się w kalendarzu Spółki na najbliższy rok 2016. Gratulujemy!!!
Opiekunem konkursu była pani Jolanta Nowak.

Jolanta Nowak