2016/2017_Ewakuacja próbna

W dniu 30 września 2016r. zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim. Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji. W ewakuacji uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka OSP z Rzepiennika Biskupiego. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia ewakuacji była Pani Dyrektor Szkoły Maria Myśliwiec.