2016/2017_Odblaskowa szkoła

W naszej szkole od września realizowane były działania w ramach akcji “Odblaskowa Szkoła”. Celem tych działań było zwrócenie uwagi dzieci na korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Akcja miała formę konkursu. Dyrekcja i nauczyciele realizowali zadania konkursowe. Podjęliśmy też własne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.
Wszyscy wychowawcy klas I-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa na drodze, na bieżąco sprawdzali czy uczniowie noszą kamizelki podczas drogi do i ze szkoły. Ponadto wszyscy obejrzeli spoty promujące noszenie odblasków. W konkursie tym brała udział zaprzyjaźniona szkoła średnia, a w jednym ze spotów wystąpiły uczennice naszej szkoły.
Na początku roku szkolnego dzieci klas młodszych poznały drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. Uczyły się również jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię w przypadku kiedy nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych.
14 września uczniowie klas I-VI uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Uczniowie klas I-VI wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem “Bądź bezpieczny -noś odblaski!”. Efekty ich pracy można podziwiać na gazetce ściennej na holu szkoły. Ponadto uczniowie klas II-VI uczestniczyli w konkursie “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, w którym musieli się wykazać znajomością przepisów kodeksu drogowego.
Cała akcja została podsumowana 10 listopada. W przedsięwzięciu tym uczestniczyli przedstawiciele Komisariatu Policji w Ciężkowicach, a relację można obejrzeć na stronie portalu www.pogorze24.pl

Magdalena Wantuch