2016/2017_“Pamiętajcie o ogrodach …” – spotkanie z Profesorem Augustynem Miką

Dnia 25 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Profesorem Augustynem Miką. Było ono zorganizowane przy współpracy z dyrektorem gminnej Biblioteki Publicznej panem Piotrem Niemcem. Na początku pani Grażyna Wałęga krótko przedstawiła szanownego Gościa.
Profesor Augustyn Mika to światowej sławy pomolog, czyli znawca owoców i hodowli drzew owocowych, autor wielu książek, artykułów z dziedziny sadownictwa. Jego korzenie rodzinne tkwią w Rzpienniku Suchym, a sam profesor pochodzi z Rzepiennika Strzyżewskiego. Studia ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a swoje umiejętności doskonalił u znakomitego profesora Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Zdobywał doświadczenia w instytutach sadowniczych Anglii, USA, Włoch i Japonii.
Kilkanaście lat temu Profesor Mika nawiązał współpracę z czasopismami lokalnymi, umieszczając w nich wspomnienia z czasów dzieciństwa i młodości. Zostały one zebrane w tomie “Na wygonie”.
Po krótkiej prezentacji głos zabrał nasz Gość, który ciekawie opowiadał o ważnych wydarzeniach z historii swojej rodziny i Rzepiennika. Kolejnym punktem programu było zadawanie pytań przez uczniów. Profesor cierpliwie na nie odpowiadał. Dowiedzieliśmy się jakie były jego ulubione książki, które owoce lubi najbardziej, co sądzi na temat jakości owoców sprzedawanych w polskich sklepach. Udzielił też paru praktycznych wskazówek dotyczących uprawy niektórych drzew i krzewów owocowych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan Augustyn Mika dał się poznać jako człowiek skromny, z poczuciem humoru i talentem do snucia opowieści. Potrafił zainteresować uczniów tych najmłodszych i tych najstarszych. Z żalem pożegnaliśmy Pana Profesora, dziękując za przybycie do naszej szkoły.

Grażyna Wałęga