Prace wykonane przez uczniów w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy III biorą udział w zajęciach plastyczno – technicznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zasadą zajęć jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego procesu ‘tworzenia” niż jego wytworom. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które mają na celu rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych oraz wzbogacać kontakt ze sztuką i jej twórcami.

Post Author: Agnieszka Stachura