Rekrutacja do klasy 1

Rzepiennik Biskupi, dn.10.02.2023r.

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim zaprasza rodziców i dzieci 

do zapisu do klasy I na rok szkolny 2023/2024 w dniu 08.03.2023r. (środa)

w godzinach 8.00 – 16.00 w kancelarii  Szkoły Podstawowej (jeżeli któryś  z rodziców nie

będzie miał możliwości zapisać dziecka w podanym terminie  może dokonać zapisu w

innym dniu pracy szkoły w okresie (1-16.03.2023r.).  Rodzice proszeni są o  wypełnienie

zgłoszenia/wniosku – osoby z poza obwodu  oraz zabranie ze sobą skróconego aktu

urodzenia, a osoby spoza  obwodu dodatkowo dokumentu potwierdzającego PESEL

dziecka.

Post Author: Zdzisław Urbanik