Rekrutacja do klasy I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim zaprasza rodziców i dzieci do zapisu do klasy I na rok szkolny 2022/2023 w dniu 03.03.2022r. (czwartek) w godzinach 8.00 – 16.00 w kancelarii  Szkoły Podstawowej (jeżeli któryś 
z rodziców nie będzie miał możliwości zapisać dziecka w podanym terminie  może dokonać zapisu w innym dniu pracy szkoły do  16.03.2022r.).  Rodzice proszeni są o  wypełnienie zgłoszenia oraz zabranie ze sobą skróconego aktu urodzenia, a osoby spoza  obwodu dodatkowo dokumentu potwierdzającego PESEL dziecka.

Post Author: Zdzisław Urbanik