Stacja pogody

Na terenie naszej szkoły została zamontowana profesjonalna stacja meteorologiczna firmy Davis Instruments. Stację tą zamontowano dzięki nowo nawiązanej współpracy z Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Stacja ta jest włączona do globalnej sieci instrumentów firmy Davis mierzących parametry opisujące pogodę i klimat na całym świecie.

Dzięki stacji na stronie internetowej naszej szkoły będzie można śledzić na bieżąco podstawowe parametry pogody, a po indywidualnym zarejestrowaniu na stronie https://www.weatherlink.com/ dostępny jest szczegółowy biuletyn. W biuletynie dostępne są podstawowe i rozszerzone parametry mierzone przy naszej szkole, takie jak: temperatura, opad, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, UV, ciśnienie, ale też ich pochodne np. temperatura odczuwalna, róża wiatrów, punkt rosy czy ewapotranspiracja. Aktualizacja pomiarów odbywa się co 1 minutę. Bezpośredni dostęp do danych z ostatniej doby możliwy jest również poprzez ten link.

Stacja ta to jeden z elementów infrastruktury pomiarowej dedykowanej do badań zlewni Rzepianki. Celem badań prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest rozpoznanie czynników naturalnych i antropogenicznych przyczyniających się do występowania powodzi w naszej zlewni.

Post Author: Zdzisław Urbanik