Mistrzostwa w Sudoku

W ostatnich dniach  nauki odbyły się Mistrzostwa w Sudoku. Konkurs ten miał na celu nie tylko popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale również propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i doskonalenie kompetencji matematycznych – umiejętności logicznego i analitycznego myślenia.

Wzięło w nim udział 57 uczniów.

Mistrzami w Sudoku zostali:

Justyna Piekarz, klasa I

Filip Kamiński, klasa II

Igor Gąsior, klasa III

Patryk Roman, klasa IV

Joanna Piekarz, klasa V

Rafał Koza, klasa VI

Szymon Piekarz, klasa VII

Klaudia Cudek, klasa VIII

Gratulujemy!

Organizator konkursu: Maria Łatka

Post Author: Zdzisław Urbanik