Ortograficzne zmagania z historią w tle…

Dnia 9 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI Dyktandzie Niepodległościowym pod hasłem „Po polsku o historii”. W dwóch kategoriach wiekowych w ortograficzne szranki stanęło 25 uczniów klas IV-VI oraz 33 uczniów klas: VII, VIII i III gimnazjum. Udział w konkursie był okazją do rozwijania zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej, językowej i historycznej. Tekst dyktanda odnosił się do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i odznaczał się wysokim poziomem trudności. Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowało się troje uczniów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Koordynator konkursu Krystyna Markowicz

Post Author: admin