Akcja – WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

Od 23-25 lutego 2022 r.  uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki” prowadzoną przez dziewczęta ze Samorządu Uczniowskiego. Do akcji przyłączył się każdy kto w tych dniach kupił pączka lub wrzucił pieniądze do puszki. Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Kapucyni i Misje. Dochód ze sprzedaży pączków zostanie przeznaczony na budowę studni, by mieszkańcy Afryki mieli dostęp do wody pitnej.

Sprzedaż pączków cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udało nam się zebrać 422 zł 70 gr. Zgromadzone środki przekazane zostały na konto Fundacji. Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje na temat życia w Afryce korzystając z filmów przekazanych przez misjonarzy.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!

Organizator : Pani Agnieszka Stachura

Post Author: Agnieszka Stachura