Dąbry 2022

Gmina Rzepiennik Strzyżewski uczciła 78. rocznicę tragedii oddziału „Regina II” batalionu Armii Krajowej „Barbara”. Na cmentarzu partyzantów w przysiółku Dąbry odbyła się manifestacja patriotyczna. Obchody rozpoczęły się polową mszą w intencji poległych. Następnie licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oddając hołd tragicznie zmarłym partyzantom.

Post Author: Zdzisław Urbanik