Dąbry 2024

Gmina Rzepiennik Strzyżewski uczciła 79 rocznicę akcji „Burza”, walki oddziału „Regina II” batalionu „Barbara” 16. pułku Armii Krajowej. Na cmentarzu partyzantów w przysiółku Dąbry odbyła się manifestacja patriotyczna, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Obchody rozpoczęły się polową mszą w intencji poległych. Następnie licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oddając hołd tragicznie zmarłym partyzantom.

Post Author: Agnieszka Stachura