Otwarcie sali gimnastycznej połączone z uroczystością nadania imienia szkole

12 października 2019r. odbyło się nadanie imienia Żołnierzy Armii Krajowej Odziału “Regina II” Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim, odsłonięcie tablicy z nową nazwą szkoły oraz oddanie i poświęcenie nowej hali sportowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą prowadzoną przez księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, który poświęcił nowy sztandar szkoły, który ufundowali rodzice uczniów z Rzepiennika Biskupiego i Kołkówki. Następnym etapem było odsłonięcie tablicy z nową nazwą szkoły, a także uroczyste przecięcie wstęgi przy nowym budynku hali sportowej. Dokonali tego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim pani Maria Myśliwiec, ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski pan Marek Karaś, poseł na Sejm RP pan Wiesław Krajewski, przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Bajorek, przedstawicielka Rady Rodziców, a zarazem sołtys wsi Rzepiennik Biskupi pani Grażyna Włodyka, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Gębarowska.


Zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice zgromadzili się licznie na nowej sali, gdzie głos zabrali Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim pani Maria Myśliwiec, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski pan Marek Karaś, poseł na Sejm RP pan Wiesław Krajewski, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty pani Maria Wypasek. Ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz poświęcił nowo wybudowaną salę gimnastyczną oraz krzyż, który ofiarował szkole ksiądz proboszcz Piotr Witecki. Uczniowie zaprezentowali przygotowania do nadania imienia szkole, a pani Krystyna Markowicz, która uczy języka polskiego i historii przedstawiła sylwetkę patrona. Następnie głos zabrał pan Zbigniew Bajorek przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, który odczytał uchwałę na mocy której Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim nadano imię Żołnierzy Armii Krajowej Odziału “Regina II”. Rodzice przekazali sztandar pani Dyrektor, nastąpiła uroczysta prezentacja sztandaru oraz przekazanie go uczniom. Cała społeczność szkolna wzięła udział w ślubowaniu na sztandar szkoły.


Kolejnym elementem tego dnia był pokaz przygotowany przez panią Iwonę Kiełtykę i uczniów z naszej szkoły. Był to układ taneczny o tematyce patriotycznej. Podtrzymując patriotyczny nastój uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Krystyny Markowicz przygotowali montaż słowno muzyczny, który przybliżył nam patrona. Za stronę muzyczną i przygotowanie chóru odpowiedzialny był pan Marek Bąk. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców, a zarazem sołtys wsi Rzepiennik Biskupi pani Grażyna Włodyka.
Na zakończenie oficjalnej części w filmowym skrócie została przedstawiona historia budowy hali sportowej w Rzepienniku Biskupim. W trakcie prezentacji, którą przygotował pan Zdzisław Urbanik mieliśmy możliwość zobaczyć osoby, które 25 kwietnia 2018 roku brały udział w symbolicznym wbiciu Łopaty w ziemię, pod budowę nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim.
Całość uroczystości prowadziła pani Jolanta Nowak.

Post Author: admin