Podsumowanie I półrocza 2022/2023

Aby zmotywować naszych uczniów do nauki samorząd uczniowski ogłosił konkurs dla osób z najwyższą średnią oraz oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. Przewidziane były dwie kategorie wiekowe w klasach IV-VI oraz VII – VIII. W dniu 27 stycznia 2023 r. pani dyrektor wręczyła dyplomy oraz nagrody za najlepsze wyniki w nauce.

Klasy IV – VI

I miejsce  – Julia Cudek

II miejsce  – Faustyna Łaś

III miejsce – Rita Gogola oraz Igor Gasior

Klasy VII – VIII

I miejsce – Zuzanna Fudala

II miejsce – Natalia Podobińska

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w drugim półroczu.

A. Stachura

Post Author: Agnieszka Stachura