Prace wykonane przez uczniów w ramach projektu “Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II biorą udział w zajęciach plastyczno – technicznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zasadą zajęć jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego […]

Międzynarodowy Dzień kota – 17 lutego

To święto ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na kocie sprawy, w tym także na potrzebę pomagania bezdomnym zwierzętom. Jest to także dzień, na który z pewnością czekają wszyscy ci, którzy mają w domu kota. Koty, kotki, koteczki… uczniów klasy V A to nasze koteczki 🙂 Dzieci w ramach zajęć świetlicowych wykonały maski kotków.

Skip to content