Mistrzostwa w Sudoku

W ostatnich dniach  nauki odbyły się Mistrzostwa w Sudoku. Konkurs ten miał na celu nie tylko popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale również propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i doskonalenie kompetencji matematycznych – umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Wzięło w nim udział 57 uczniów. Mistrzami w Sudoku zostali: Justyna Piekarz, klasa […]

Skip to content