Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Pierwszego września powitaliśmy  nowy 2021/2022 rok szkolny. Uczniowie klasy ósmej pod kierownictwem P. Grażyny Wałęgi przedstawili montaż słowno – muzyczny dotyczący 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie dyrektor szkoły P. Magdalena Wantuch przedstawiła informacje dotyczące organizacji roku szkolnego. Na zakończenie uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach.

Stypendia 2021/2022

Wniosek o przyznanie stypendium  dla uczniów należy składać:•    w terminie od 01.09.2021 do 15.09.2021roku•    w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski  Referat Oświaty –Pani Paulina Bochenek parter wejście do budynku od strony stadionu•    kryterium dochodowe na 1 osobę miesięcznie  528 zł (dochód za miesiąc sierpień 2021; dochód z ha przeliczeniowego 308 zł; nie wlicza się świadczenie 500+, pozostałe zasiłki np. rodzinny wliczają się do dochodu)•    formularze wniosków do pobrania w […]

Skip to content